Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
81

I C 243/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2015-12-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: -----
Sygn. akt I C 243/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Kołsut po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r. w Lęborku sprawy z powództwa P. B. , W. B. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda P. B. kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych
Czytaj więcej»

I C 138/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 138/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: Justyna Szumańska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 r. w Lęborku sprawy z powództwa R. D. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej " Plac (...) " w L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda R. D. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „ Plac (...) ” w L. kwotę 1.217,00 z
Czytaj więcej»

I C 283/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: stałe zamieszkiwanie z najemcą osoby mu bliskiej oznacza ześrodkowanie przez tę osobę całej swej działalności życiowej w lokalu najemcy tak by zajmowany przez tę osobę lokal stanowił jej centrum życiowe
Sygn. akt I C 283/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Kołsut po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Lęborku sprawy z powództwa I. W. przeciwko Gminie M. L. o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 1 ustala, że powódka I. W. wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...) w L. z mocy p
Czytaj więcej»

I C 629/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 629/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Kołsut po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w Lęborku sprawy z powództwa Gminy (...) przeciwko A. H. o wydanie nieruchomości 1 nakazuje pozwanemu A. H. aby opuścił, opróżnił i wydał powódce Gminie (...) nieruchomość położoną w L. , M. , (...) oznaczoną j
Czytaj więcej»

I C 675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ---
Sygn. akt I C 675/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Laskowski Protokolant: sekr. sądowy Natalia Rabczenko po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. w Lęborku sprawy z powództwa L. S. przeciwko G. D. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda L. S. kosztami procesu. Za zgodność z oryginałem L. S. , PESEL: (...) , NIP: , G. D.
Czytaj więcej»

I C 763/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-10-10

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 763/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Kołsut po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r. w Lęborku sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

I C 923/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 923/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Dawidowska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016r. w Lęborku sprawy z powództwa T. L. przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w W. o ustalenie 1 ustala, że z dniem 20 czerwca 1991 roku powód T. L. nabył własność przyczepy S. D-47, o numerze ramy (.
Czytaj więcej»

I C 59/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 59/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Dawidowska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w Lęborku sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko L. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej L. Z. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 9.005,56 zł (dziewięć tysięcy pięć
Czytaj więcej»

I C 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I C 156/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Laskowski Protokolant: sekr. sądowy Natalia Rabczenko po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015 r. w Lęborku sprawy z powództwa R. P. przeciwko (...) SA z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w S. na rzecz powoda R. P. kwotę 26.078,75 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem 7
Czytaj więcej»

I C 1056/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1056/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Laskowski Protokolant: Justyna Szumańska po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. w Lęborku sprawy z powództwa E. S. przeciwko (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda E. S. na rzecz pozwanego (...) SA z siedzibą w W. kwotę 2.417,00 (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem z
Czytaj więcej»