Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
81

I C 629/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 629/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Kołsut po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w Lęborku sprawy z powództwa Gminy (...) przeciwko A. H. o wydanie nieruchomości 1 nakazuje pozwanemu A. H. aby opuścił, opróżnił i wydał powódce Gminie (...) nieruchomość położoną w L. , M. , (...) oznaczoną j
Czytaj więcej»

I C 675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ---
Sygn. akt I C 675/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Laskowski Protokolant: sekr. sądowy Natalia Rabczenko po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. w Lęborku sprawy z powództwa L. S. przeciwko G. D. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda L. S. kosztami procesu. Za zgodność z oryginałem L. S. , PESEL: (...) , NIP: , G. D.
Czytaj więcej»

I C 763/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-10-10

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 763/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Kołsut po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r. w Lęborku sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

I C 923/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 923/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Dawidowska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016r. w Lęborku sprawy z powództwa T. L. przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w W. o ustalenie 1 ustala, że z dniem 20 czerwca 1991 roku powód T. L. nabył własność przyczepy S. D-47, o numerze ramy (.
Czytaj więcej»

I C 975/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ---
Sygn. akt I C 975/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Laskowski Protokolant: sekr. sądowy Natalia Rabczenko po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Lęborku sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) SA z siedzibą we Francji o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą we Francji na rzecz powoda D. P. kwotę 8.700,00 (osiem tysięcy siedemset) złotyc
Czytaj więcej»

I C 951/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 951/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Laskowski Protokolant: sekr. sądowy Natalia Rabczenko po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Lęborku sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Ł. przeciwko (...) Sp. z o.o z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o z siedzibą w S. na rzecz powoda Gminy Miejskiej Ł. kwotę 57.240,00 (pięćdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 1134/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I C 1134/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Laskowski Protokolant: sekr. sądowy Natalia Rabczenko po rozpoznaniu w dniu 07 października 2015 r. w Lęborku sprawy z powództwa D. D. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda D. D. na rzecz Powiatu (...) kwotę 600,00 (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. Za zgodnoś
Czytaj więcej»

I C 1153/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak tezy
Sygn. akt I C 1153/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Kołsut po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w Lęborku sprawy z powództwa W. T. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w L. o zobowiązanie do udostępnienia dokumentów 1 nakazuje pozwanej Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w L. udostępnić powodowi W. T. lub
Czytaj więcej»

I C 1213/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1213/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Kołsut po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 r. w Lęborku sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko D. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego D. K. na rzecz p
Czytaj więcej»

I C 1403/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1403/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Sobczak - Michalak Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Dawidowska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2016 r. w Lęborku sprawy z powództwa Gminy M. L. przeciwko D. L. , mał. M. L. , mał. A. L. (1) , A. L. (1) , J. L. o eksmisję 1 nakazuje pozwanym D. L. , A. L. (1) , mał. M. L. , J. L. , mał. A. L. (1) , aby opróżnili,
Czytaj więcej»